Bezoek aan de steenovens in Nieuwerkerk aan den IJssel op zaterdagmiddag 19 juni. 

Vanaf de 15e eeuw verijzen er steenovens langs de Hollandse IJssel. De steenovens van Klein-Hitland, waar eeuwenlang de bekende gele ijsselsteentjes werden gemaakt. Alle handelingen van slib tot steen werden gedaan met fysieke kracht. Miljoenen stenen gingen door vele handen alvorens deze werden verscheept binnen Nederland, maar ook over de grenzen. Ook vrouwen moesten zware arbeid verrichten en zelfs kinderen werden ingezet voor specifieke (kinder)arbeid. Alles was lokaal: de Hollandse IJssel diende voor transport van de miljoenen kleine gele IJsselsteentjes. Het slib voor de stenen werd uit de IJssel gebaggerd en de turf werd gebaggerd/gestoken uit de aangrenzende Zuidplaspolder.
De laatste steenplaats met vier ovens sloot in 1964 en is nu dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de Historische Vereniging Nieuwerker a/d IJssel een Rijksmonument. Presentaties, lezingen en rondleidingen door enthousiaste organisatoren en geschiedkundigen is de aanloop naar een bezoekerscentrum ‘Steenovens Klein-Hitland’.

We worden om 14.00 uur verwacht en dan staat er een kopje koffie klaar met wat lekkers. 

Aansluitend vertelt Theo de Vlaming (voorzitter Stichting steenovens Klein Hitland) kort over het ontstaan en het behoud van de steenovens en de toekomstplannen. Aansluitend wordt er een filmpje vertoond over de werkzaamheden bij de steenovens. Daarna volgt een rondleiding door Marie Jose van ongeveer een uur over het terrein van de vier ovens. Als afsluiting worden we nogmaals getrakteerd op een kort filmpje. En onder het genot van een kopje koffie kunnen we de laatste vragen stellen en wat napraten en daarna gaat iedereen zijns of haars weegs!

Het adres Is: Klein Hitland 4, 2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel

De coronamaatregelen zijn nog steeds van toepassing. Tijdens de rondleiding buiten is een mondkapje niet nodig, maar wel is geboden de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Binnen is het wel verplicht mondkapjes te dragen en ook te trachten afstand te houden.

Aanmelden bij Mientje van Rooij (liefst voor 14 juni) tel. 0633758618 of via e-mail: mientjevanrooij@hotmail.com.
Bij aanmelden graag vermelden of je zelf rijdt en mensen kan meenemen of dat je wilt meerijden. Meldt ook als je wilt gaan fietsen. Vertrek met de auto is vanuit WC Bloemendaal aan Jumbo-zijde om 13.30 uur (verzamelen 13.20 uur). De fietsers kunnen (via Mientje) tijd en plaats van vertrek in onderling overleg afspreken. Je kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid gaan, maar laat ook dat even weten. Meldt tevens bij aanmelden je telefoonnummer.

De deelnemersbijdrage is € 4 voor leden en € 7 voor niet-leden.
Over te maken op: NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda.