Nivon afdeling Gouda

Nivon afdeling Gouda is een gezellige vereniging welke staat voor groen, eerlijk sociaal en verdraagzaam. Deze aspecten passen wij toe tijdens onze activiteiten. Maandelijks trekken we er op uit met elkaar, dit kan zijn een bezoek aan een museum, een stadswandeling, een wandeling in de natuur of fietstocht. Ook is er ons jaarlijkse jeu de boules toernooi met barbecue of ons jaarlijkse weekendje weg in een natuurvriendenhuis ergens in Nederland. Afdeling Gouda wordt gerund door actieve vrijwilligers die graag hun steentje bijdrage voor hun vereniging.
Wij hebben een digitale nieuwsbrief genaamd “de DigiPijp“, waarin u veel informatie kunt vinden, deze wordt eens per twee maanden gemaild.

Heeft u interesse in Nivon afdeling Gouda dan kunt mailen voor informatie bij het secretariaat, afd.gouda@nivon.nl of even bellen naar nummer 0624842267. Wij zullen u dan verder wegwijs maken binnen onze vereniging.

Het Bestuur

Christa Schep Voorzitter
telefoon: 0182 526881
e-mail: christa.schep@gmail.com
Miranda Prosperi
Havenhoofd 8 2831BB Gouderak
Secretaris en Ledenadministratie
telefoon: 06 24842267
e-mail: afd.gouda@nivon.nl
Jolanda Engels Penningmeester
telefoon: 06 24750929  
e-mail: engelsjo@hotmail.com
Leni de Jager Algemeen bestuurslid Activiteiten commissie 
telefoon: 0182 532513
e-mail: leni@dejagerschoon.nl
Nel van Wijngaarden Algemeen bestuurslid
telefoon: 06 23530657
e-mail: dierenpootjes@gmail.com
  
Nivon Gouda   Website
www https://gouda.nivon.nl

Nivon Gouda en de AVG

Het Nivon is een ledenorganisatie. Om als vereniging te functioneren mag het Nivon een ledenadministratie voeren en gegevens daaruit met de leden delen. Op dat punt werkt het Nivon onder de AVG op eenzelfde manier als tot voor kort onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bij het Landelijke Bureau van het Nivon worden in een centrale administratie de persoonsgegevens van onze leden vastgelegd: naam, adres, postcode, woonplaats (de zogeheten NAW-gegevens), afdeling, bankrekening, datum van ingang van het lidmaatschap en eventueel de datum van uitschrijven (als iemand zijn lidmaatschap heeft opgezegd, worden twee jaar daarna de gegevens gewist), e-mailadres, telefoonnummer(s), contributiebedrag.

De besturen van afdelingen ontvangen de hierboven genoemde gegevens van de leden van de betreffende afdeling. De afdeling Gouda gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze wordt verzameld. Deze worden op een veilige manier bewaard.

Bij onze afdeling hebben uitsluitend de leden van het afdelingsbestuur en de leden van de activiteitencommissie toegang tot de genoemde persoonsgegevens.
Al sinds jaar en dag heeft Nivon Natuurvrienden het beleid dat persoonsgegevens niet beschikbaar worden gesteld aan derden. Dat is zo en dat blijft zo.

De secretaris van de afdeling heeft de rol van ‘ledenadministrateur’. Deze zorgt ook voor een veilige opslag van de gegevens en staat er borg voor dat de gegevens niet met derden worden gedeeld.

Foto’s op website en Digipijp

Het bestuur van de afdeling Gouda gaat ervan uit dat de deelnemers aan een activiteit instemmen met het maken en gebruiken van foto’s voor plaatsing in digipijp, website en (in enkele gevallen) in publicaties van het landelijke Nivon.

Die toestemming kan zonder verdere motivatie schriftelijk worden ingetrokken voor één of voor alle foto’s van een persoon. Daarna zullen de foto’s niet meer worden gebruikt.