Vanaf 19 december 2021 is er een nieuwe LOCKDOWN. In verband hiermee zijn de activiteiten in januari en februari even ON HOLD gesteld. Omdat bij een aantal activiteiten de horeca betrokken is, verzoeken we de deelnemersbijdrage nog NIET te betalen voordat zeker is dat de horeca open is bij deze activiteiten.

De afdeling Gouda hanteert de volgende ‘coronaregels’ bij activiteiten:

  1. Bij ziekteverschijnselen: neem niet deel aan de activiteit en blijf thuis!
  2. We nemen de algemene hygiënemaatregelen in acht: vaak de handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, geen handen geven. Was je handen voor je van huis gaat.
  3. We houden binnen en buiten 1,5 meter afstand tot elkaar.  
  4. Voor sommige activiteiten wordt een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, om de vereiste afstand aan te kunnen houden 
  5. Indien er mensen meerijden in auto’s naar activiteiten, dan dienen alle inzittenden een mondkapje te dragen.

 
Tot slot
Gebruik het gezonde verstand. Help elkaar bij onduidelijkheden, spreek elkaar respectvol aan als er iets mis dreigt te gaan.