Bezoek NIVON Gouda aan Museum Oud Overschie op 3 oktober 2021

Onze excursie naar Museum Oud Overschie, die reeds voor 2020 stond gepland, kan dit jaar doorgaan! Beheerder John van den Berg houdt een slag om de arm vanwege corona-ontwikkelingen.. Sinds 1988 heeft het museum zich rond een snoepwinkeltje en een melkfabriek ontwikkeld tot een fraaie verzameling historische gebouwen en objecten aan de groene boorden van de Schie. Het museum is niet alleen binnen; er is ook een mooi buitengebied en een terras. Er is een tijdelijke expositie over het Landgoed De Tempel. Zie verder Museum Oud Overschie.

Ons programma op 3 oktober a.s. begint om 14:00 uur met koffie/thee en een klein Overschies gebakje. Het hele programma duurt – inclusief rondleiding (wellicht in groepen) – tot pakweg 16:00 uur. Na de rondleiding krijgen we nog een drankje.

NB Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om op het terras achter het museum de (zelf meegebrachte) boterham op te eten.

Voor vervoer, volgens de coronaregels, gaan we groeperen per auto (met mondkapje), maar je kunt ook op eigen gelegenheid komen. De auto’s vertrekken om 13.15 uur vanaf het Groenhovenpark (aan de kant van het zwembad). Graag bij aanmelding aangeven hoe je denkt te gaan en – als dat per auto is – of je mensen mee kunt nemen, of meegenomen wilt worden. We gaan dat dan inpassen. Vergoeding onderling regelen (richtlijn € 0,20 per km per auto gedeeld door het aantal inzittenden). Voor wie per fiets wil gaan: via fietsknooppunten is het 30 km vanaf Gouda. Op 28 september krijgt iedereen een overzicht van de deelnemers en hun beoogde reiswijze. De toegang tot het museum is via Overschiese Kerksingel 1.

De bijdrage voor deze trip (inclusief koffie/thee, gebakje en rondleiding) bedraagt 6,50 voor leden en 10,00 voor niet-leden. Het bedrag vooraf overmaken op bankrekening NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda. Graag uiterlijk 26 september aanmelden bij gertjanjansen@xs4all.nl.

This is a picture of a little town in the Netherlands, called Overschie. This is a former municipality in South Holland. The name Overschie is already mentioned in the tenth century.