Algemene Ledenvergadering op maandag 15 maart 2021 om 19.30 uur
en presentatie door de KNNV over Weidevogels in de regio. 

Het bestuur van de Nivon afdeling Gouda nodigt de leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Op maandag 15 maart vindt ze plaats, waarin wordt teruggeblikt op 2020 en vooruitgekeken naar 2021.

De vergadering vindt plaats in de grote zaal van de Rotonde. Aanvang 19.30 uur.

Nadere informatie in de volgende digipijp (februari).

Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Presentatie 

Na de pauze is er een presentatie door de KNNV over Weidevogels in de regio