Vogel-excursie Crezeepolder op zondag 26 juli

Twee keer per dag stromen eb en vloed hier in en uit. Dat zorgt voor bijzondere, zeldzame natuur in de Crezéepolder. Je kunt hier de visarend en de bever tegenkomen, op zoek naar voedsel. In het water is het namelijk erg levendig.

De Crezéepolder is het nieuwste natuurgebied van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. De Crezéepolder (50 hectare) is een bijzonder stuk getijdennatuur midden in de drukke Randstad. Zoet water stroomt op het ritme van eb en vloed het gebied in en uit. Veel vogels hebben dit gebied al gevonden. Zo zijn er regelmatig krakeenden, kuifeenden, kluten en tureluurs te spotten. Je kunt er ook heerlijk wandelen.

Al met al genoeg reden om de Crezéepolder te gaan verkennen. Enkele gidsen van Natuurvereniging IJsselmonde geven ons een rondleiding.

De excursie start bij om 10 uur de Paradijshoeve, Oostmolendijk 82, 2986 AA Ridderkerk. Daar krijgen we koffie met appelgebak, en tijdens de koffie geven mensen van de natuurvereniging een uitleg over het (ontstaan van het) gebied en de zich hierin bevindende flora en fauna.

Daarna trekken we het gebied in, voor een excursie/wandeling van ca. 1,5 uur.

 

Het gebied is slecht met het openbaar vervoer te bereiken; daarom is vervoer met auto’s de meest handige optie. We vertrekken om uiterlijk 9.15 uur bij de parkeerplaats van het winkelcentrum Bloemendaal.

We adviseren om de eigen verrekijker mee te nemen (als je die hebt), omdat het corona-gezien niet verantwoord is om andermans kijker te gebruiken. En trek schoenen aan die tegen een stootje kunnen, want het kan drassig zijn.

 

Aanmelden voor deze excursie kan tot 21 juli bij Leni de Jager: leni@dejagerschoon.nl

De kosten inclusief koffie, exclusief vervoer bedragen € 6,00 voor leden en € 9,00 voor niet-leden.

Deze bijdrage graag overmaken op NL 04 TRIO 0338457992 t.n.v. NIVON Afdeling Gouda.

Bij aanmelding graag aangeven of je met de auto gaat en mensen kan meenemen of dat je wilt meerijden. De reiskosten worden onderling verrekend o.b.v. € 0,20 per km.

Neem een mondkapje mee (ook de chauffeurs!) voor het samen reizen!

Let op: voor deze excursie geldt een maximum van 15 deelnemers!