De Kus

Stilte…..wonderlijke rust
onwerkelijk, ongewild
Slaat alles op tilt
Nadat Moeder ons wakker heeft gekust
Niet zacht, met grof geweld
Wacht de Aarde terwijl zij genadeloos velt
Wordt de tijd ons gegeven, als deze storm is gesust
Om ook dán, juist in liefde te leven?
De tijd zal het leren
De Aarde te koesteren …..
En de mens háár eindelijk teder kust…

Tjitske Baartmans

 

Corona-elfje

Schrijven
Aan een
Zee van tijd
Van rust, inkeer, bezinning
Inspiratie 

 

Tjitske Baartmans