“STRUIKELEN OVER DE NAMEN”  op zondag 18 november

Rondleiding stolpersteine in Gouda en buffetje in de Speelwinkel

 

In 1996 begon de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947) met de uitrol van een uniek

Europees kunstproject: “STOLPERSTEINE” (vertaling: struikelstenen).

Gunter verwoordde zijn bedoeling met het project als volgt:

Ein project, das die erinnerung an die vertreibung

                und vernichting der juden, der zigeuner / Sinti und Roma,

                der politisch verfolgten, der homosexuellen,

                der zeugen Jehovas und der euthanasieopfer im

                Nationalsozialismus lebendig erhält.

Sinds 1996 heeft het project geleid tot het inmetselen van zo’n 69.000 messing gedenkplaatjes op keien in trottoirs in 21 Europese landen. Elk gedenkplaatje herdenkt een slachtoffer van het Nationaal Socialisme.

In Gouda zijn – tussen 2011 en 2018 – 238 struikelsteentjes met messing plaatjes ingemetseld in trottoirs. In Gouda gaat dit dan met name over 

joodse burgers die tijdens de bezetting door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn weggevoerd en in gevangenschap zijn omgekomen. De struikelsteentjes zijn geplaatst vóór de huizen waar deze joodse mensen hebben gewoond.

Tijdens de bezetting van de Tweede Wereldoorlog zijn 387 Goudse joden omgekomen in het Nazi-geweld.

 

Op zondagmiddag 18 november neemt Goudakenner Harrie van Os ons mee langs enkele stolpersteine.

We verzamelen om 14 uur bij de Speelwinkel aan de Raam 60-62. Tijdens de koffie/thee geeft Harrie ons een toelichting bij het project Stolpersteine. Daarna wandelen we ongeveer een uur langs enkele stolpersteine in de Goudse binnenstad.

We praten na – onder het genot van een drankje – in de Speelwinkel.

De middag wordt afgesloten met een lekker buffetje.

Aanmelding graag vóór 12 november bij Joke van der Bent: jvanderbent@hetnet.nl (telefoon 06 13505518)

De deelnemersbijdrage voor de excursie en het buffetje is voor leden € 9,00. Niet-leden betalen € 15,00. Dit is inclusief enkele consumpties bij de Speelwinkel en het buffetje. Deelnemersbijdrage graag uiterlijk 12 november overmaken op rekeningnummer NL04TRIO0338457992 t.n.v NIVON afdeling Gouda.