Impressie Nivonraad 19 november 2022

Tweemaal per jaar organiseert het Nivon een landelijke jaarvergadering, één in het voorjaar en één in het najaar.

In de voorjaarsvergadering presenteerde het Centraal Bestuur een voorstel om de natuurvriendenhuizen nog sneller te gaan verduurzamen dan al de bedoeling was en versneld te gaan opknappen. En daarvoor ook, als dat nodig was, geld te gaan lenen.

De Nivonraad kon zich daarbij wel iets voorstellen maar vond de voorstellen nog te weinig uitgewerkt. Het Centraal Bestuur kreeg dus het verzoek om in de Nivon-raad met uitgewerkte voorstellen te komen. Een aantal jaren terug was door de Nivonraad besloten om geen geld meer te gaan lenen voor het opknappen van een natuurvriendenhuis, maar alleen uitgaven te doen die snel weer door dat huis konden worden terugverdiend. Noodzakelijk onderhoud bleef altijd mogelijk.

Het ledental van het Nivon was op dat moment constant aan het afnemen. Inmiddels is het aantal leden weer toegenomen, de stand is nu 26.000 leden, dat is 10.000 meer dan toen dit besluit werd genomen.

 

Nu was er een beleidsplan en begroting waarin de voorstellen waren uitgewerkt.

Als afgevaardigde van de afdeling Gouda en omstreken heb ik ingestemd met dit beleidsplan en met de begroting omdat de voorstellen doordacht en verantwoord zijn en niet overhaast worden doorgezet. De financiële commissie heeft de begroting van een positief advies voorzien en het is al met al een evenwichtig en toekomstgericht pakket maatregelen.

In het beleidsplan wordt zorgelijk gekeken naar de lage bezetting van de huizen. Ik heb ingebracht dat er bij het verwelkomen van groepen in de eerste plaats moet worden gekeken naar groepen waar wij als vereniging mee willen samenwerken en ons mee verwant voelen. Groepen van organisaties en politieke partijen waarvan de deelnemers eventueel wel lid van het Nivon zouden willen worden. Dat mag niet ten koste gaan van de mogelijkheid van Nivon-leden om in de eigen huizen te verblijven. Ik heb ook drie zaken genoemd waardoor het aantal overnachtingen in de natuurvriendenhuizen kan worden vergroot.

  1. Families die een hond hebben zijn niet welkom in een natuurvriendenhuis.

Toch is het goed mogelijk om dat anders te regelen, door één kamer te bestemmen voor het verblijf met een hond. En door een extra schoonmaakbijdrage te vragen om de kamer grondig te laten reinigen. Nivon-leden met een hond houden zich aan de regels. Kijk maar naar onze eigen kampeerterreinen waar honden welkom zijn En kijk ook naar het succes van alle mogelijke huisjesparken en hotels waar honden welkom zijn.

  1. Onze huizen zijn, zeker in de weekenden, nauwelijks te bereiken zonder een auto.

Wij verduurzamen onze huizen en dat is goed, maar wij vergeten de aankomst- en vetrekmogelijkheden te verduurzamen. Daarover zouden de huizen nog eens grondig moeten nadenken, eventueel in overleg met plaatselijke vervoersstichtingen of ondernemers.

  1. De gasten die een wandeltocht maken en bij ons overnachten zouden ook iets aardigs als een ontbijtpakketje moeten kunnen boeken.

 

Voor de afdelingen is er een verhoging van de afdracht van de contributies vastgesteld. Daarnaast kunnen afdelingen bij het organiseren van extra activiteiten die gericht zijn op het werven van nieuwe en jongere leden een extra bijdrage aanvragen.

De contributie blijft in 2023 ongewijzigd. Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau blijft het mogelijk lid te worden voor € 10,00 per jaar.

De leden van de Financiële Commissie zijn benoemd, de leden van de Beroepscommissie zijn benoemd. Er is een nieuwe interim-voorzitter benoemd: Mieke Minkes. Er is een nieuwe penningmeester benoemd: Ed Smid

Het was een druk bezochte Nivonraad waar levendig werd gediscussieerd. Verheugend en opvallend was de discussie over de verschillende generaties in het Nivon: hoe kunnen jongeren en jonge gezinnen, die zich in hoofdzaak landelijk en online organiseren, in contact komen met de plaatselijke en regionale afdelingen.

Er is afgesproken dat er regionale bijeenkomsten zullen worden georganiseerd, waar mede aandacht aan deze problematiek wordt gegeven.

Ook is afgesproken om meer en stelselmatig aandacht te hebben voor het evalueren van het beleid: heeft het gewerkt?

2022.11.26
Gerard de Jager