Liebermann rondleiding Noordwijk op zondag 26 september

26 september zijn jullie voor de derde keer welkom in Noordwijk. Deze keer staat de Duitse impressionist Max Liebermann (1847 – 1935) op het programma. Al jong reisde deze naar Parijs, waar hij kennis maakte met Nederlandse kunst. Hieruit putte hij zoveel inspiratie, dat hij tussen 1874 en 1914 de zomers met zijn gezin in Nederland doorbracht. Hij schilderde hier en plein air soms samen met zijn vriend Isaäc Israëls, die evenals hij een Joodse achtergrond had. Vooral Noordwijk was heel populair bij hem. Hier zagen minstens vierentwintig werken van hem het licht. De plekken, waar hij deze geschilderd heeft zijn bekend. Hierlangs voert deze dag onze route van ongeveer `13 km.

We starten in Noordwijk aan Zee. Jullie krijgen nog te horen in welk strandpaviljoen of restaurant. Hier vandaan gaan via enkele locaties in het zeedorp en de boulevard richting Noordduinen. Vandaar voert de tocht naar Noordwijk Binnen. Onderweg krijgen jullie natuurlijk het nodige over Liebermann te horen; maar ook over de geschiedenis van Noordwijk: De transformatie van een vissersplaats naar een mondaine badplaats, waar vele groten der aarde graag verbleven en waar nog steeds de nodige bn’ers wonen. Waarom is Noordwijk nooit een stad geworden? En wie was Jeroen van Noordwijk?

In Noordwijk Binnen wordt gepauzeerd en wat gedronken. Daarna lopen we via de Zuid naar de Koningin Astridboulevard. Indien de coronamaatregelen dit toelaten gaat het laatste deel van de tocht door het gerenommeerde Huis ter Duin, waar we dan wat drinken. Hier maken we kennis met werk van een tweede kunstenaar: George van Herwaarde, waaraan in het hotel zelfs een speciale lounge gewijd is.

Liebermann1

We starten deze dag om 11:30 uur in een nog te bepalen uitspanning. Voor de wandeling kun je je vóór 21 september aanmelden bij Pieter van der Wel, e-mail pi.wel@planet.nl. Geef bij aanmelding graag door of je met de auto gaat en mensen kan meenemen of dat je graag met iemand wil meerijden. Voor vergoeding autokosten is de richtlijn € 0,20 per km gedeeld door het aantal inzittenden. Ook de parkeerkosten worden gedeeld. Betaling aan de chauffeur.

De deelnemersbijdrage voor deze dag is € 9,- voor leden en € 13,50 voor niet-leden. Dit is inclusief drie consumpties. De aanmelding is pas definitief als dit geld is overgemaakt op rekeningnummer NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda.

Voor mensen die met eigen vervoer gaan en eventueel anderen meenemen: er kan geparkeerd worden op het Palaceplein of bij de Vomar (eerste twee uur:  € 1,50 ph, elk volgend uur € 2,- ph, dagkaart € 7,50).

Voor wie met het openbaar vervoer gaat: Vanaf station Leiden (achterzijde) is Noordwijk te bereiken met de buslijnen 20 en 21 (duur resp. 32 en 37 min.) of vanaf station Voorhout met Q-liner 385 (15 min.). In alle gevallen uitstappen bij halte Parallelboulevard.

Tot slot: neem een eigen lunchpakketje mee!

Pieter van der Wel