Hoge luchten

Het zal de meesten niet ontgaan zijn, dat er in het museum Gouda weer een prachtige tentoonstelling is: Hoge luchten. Het verhaal past in een serie, die de identiteit van Nederland naar voren brengt. Dit onderdeel gaat over de stedelingen. Voor de expositie is in het depot van het Rijksmuseum gezocht naar schilderijen van steden en dan niet de kleine benauwde straatjes, maar gezichten met royale luchten boven de stad. Deze geven een gevoel van vrijheid.

Veel schilderijen laten beelden uit Amsterdam zien, maar ook andere steden zijn vertegenwoordigd. In het totaal omvat de expositie schilderijen van 1641 tot 1900. Een belangrijk deel bestaat uit onbekende pareltjes maar ook een aantal bekende schilders zijn vertegenwoordigd, waaronder Breitner, Jongkind, enz.

Woensdag 1 maart om 11:30 uur zijn jullie welkom in het museum Gouda, ingang Achter de Kerk. Je kunt je opgegeven bij Pieter van der Wel,
e-mail pi.vdwel@gmail.com.  Deze rondleiding wordt afgesloten met een kopje koffie of thee bij het museumcafé. Voor leden is deze activiteit gratis. Voor niet-leden is de deelnemersbijdrage € 3,50. Zij kunnen dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda.

De toegang voor het museum is voor eigen rekening. Museumkaart is geldig. Ook deze keer is er weer een beperkt aantal deelnemers, twaalf totaal, toegestaan.

Pieter van der Wel