Oekraine
Het Nivon helpt Oekraïense vluchtelingen

De ontwikkelingen in Oekraïne laten niemand onberoerd, ook bestuursleden en vrijwilligers van het Nivon niet.
Het Centraal Bestuur is van mening dat het Nivon activiteiten dient te ondernemen
om hulp en onderdak te bieden aan mensen die de oorlog ontvluchten.

Wat we kunnen ondernemen ligt op twee gebieden:
· Deelnemen aan en stimuleren van deelname aan demonstraties, samen met
andere gelijkgezinde organisaties en gericht op het herstel en handhaven van
vrede;
· Bijdragen aan de opvang van Oekraïense ontheemden door leden/vrijwilligers
in Nivon-accommodaties (huizen en kampeerterreinen) en met alle
noodzakelijke ondersteuning.

We kiezen in deze oorlog partij voor vrede en voor de slachtoffers.
We willen onze accommodaties niet uit handen geven en houden dus te allen tijde
zelf de regie.

Er lopen verschillende gesprekken met gemeentes die onze hulp vragen bij het opvangen van ontheemden uit Oekraïne.
Ook zijn er een vijftal kamers gereserveerd voor vluchtelingen in Morgenrood en is deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Brummen over opvang in het ABK-huis.

Om dit geheel te coördineren heeft het Centraal Bestuur een “Oekraïne Regie Team” (ORT) ingesteld onder leiding van het CB-lid Ted van den Bergh.
De coördinatie van alle Nivon-activiteiten gaat via dit Team lopen zodat we elkaar
kunnen ondersteunen en onderling kunnen afstemmen.
Suggesties en vragen graag naar dit ORT.

Ted is te bereiken onder oekraineregieteam@nivon.nl, of stuur een appje (tel 06 22 38 61 50).

Het genoemde mailadres is echter alleen bereikbaar vanuit Nivon e-mailadressen. Daarom is nu ook oekraine@nivon.nl als (algemeen) e-mailadres ingesteld.