Fietsexcursie naar het voedselbos Oudewater op zaterdag 17 juli

In Voedselbos Gedeelde Weelde nabij Oudewater staan verschillende soorten eetbare bomen, struiken en planten, die gaan zorgen voor een oogst om te delen. De notenbomen, vruchtdragende struiken en kruiden die hier groeien, worden zo geplant dat ze kunnen samenwerken. Dit zorgt voor een opbrengst door heel het jaar heen, zonder enige hulp van de mens. Dat is ook het idee van een voedselbos: gewoon de natuur haar gang laten gaan. Door dit voedselbos, dat vanaf 2019 wordt aangelegd, wordt ook de zo belangrijke biodiversiteit vergroot.

Klinkt dat allemaal niet erg interessant, groen en duurzaam? We kunnen daar op zaterdag 17 juli een kijkje gaan nemen!
We worden rond 10.45 uur ontvangen door John en Corine, de initiatiefnemers, met een kopje thee, getrokken van planten uit het voedselbos. Daarna krijgen we een rondleiding en een uitleg over het principe van een voedselbos. Vervolgens mogen we zelf een uurtje aan de slag in het bos.

Voedselbos Gedeelde Weelde ligt aan de Ruige Weide 11, ongeveer drie km ten westen van Oudewater. Het is ongeveer 11 km fietsen vanuit Gouda (Bloemendaal), een mooi tochtje van minder dan een uur door de polder en het plassengebied. Wie niet op de fiets kan of wil, kan natuurlijk ook op andere wijze erheen gaan.
Voor de fietsers: we vertrekken om 9.30 uur vanuit winkelcentrum Bloemendaal, aan de kant van de Jumbo.

Aanmelden voor deze fietsexcursie en het bezoek aan het voedselbos kan tot 12 juli bij Leni de Jager: Leni@dejagerschoon.nl. Er kunnen maximaal 14 mensen mee, dus wees op tijd!
De deelnemersbijdrage is € 5,- voor leden en € 8,- voor niet-leden.
Overmaken op rekening NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda.
Bij aanmelding graag aangeven op welke manier (fiets, auto of anderszins) je naar het voedselbos wilt gaan.