Excursie Oude begraafplaats Gouda op woensdagavond 26 mei

We gaan er even vanuit dat de coronaregels het tegen die tijd mogelijk maken.

De Oude Begraafplaats Gouda dateert uit 1832. Hier liggen onder meer de toenmalige burgemeester Adrianus van Bergen, Malva Marina Reyes (dochter van Pablo Neruda), Anna Barbara van Meerten-Schilperoort en voetballer Rocus Biesheuvel begraven. De graven en grafstenen zijn soms verstopt onder het woekerend onkruid. 

Op woensdagavond 26 mei a.s. worden we verwacht door Koos Massar en zijn collega’s, vrijwilligers van de Stichting Oude Begraafplaats Gouda. Zij gaan ons rondleiden op dit prachtige stukje grond onder de rook van Croda, de voormalige Stearine kaarsenfabriek. Natuur en historie in een unieke combinatie. Naast bijzondere graven komen ook de planten en dieren aan de orde. We krijgen ook koffie / thee aangeboden. We staan om 19.30 uur klaar bij het toegangshek voor Prins Hendrikstraat 1-3.

De bijdrage voor deze trip (inclusief koffie/thee) bedraagt € 2,00 voor leden en € 4,00 voor niet-leden. Het bedrag vooraf overmaken op bankrekening NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda. Graag uiterlijk 22 mei aanmelden bij gertjanjansen@xs4all.nl.

Oude Begraafplaats Gouda met Koos Massar en burgemeester Pieter Verhoeve

Foto: Koos Massar (links) en burgemeester Pieter Verhoeve op 6 juni 2020 voor de onthulling van het bord van de zgn. ‘heggegraven’, foto Gert Jan Jansen.