Combi-excursie Zevenhuizen: Verleden, molens en wandelen

Op zaterdag 6 mei wordt het NIVON-Gouda e.o. om 13.00 uur verwacht in Zevenhuizen. In Historisch Centrum “Ons Verleden” (Tweemanspolder 15)  worden we ontvangen door de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Al meer dan een kwart eeuw brengt deze oudheidkamer het erfgoed en de historie in beeld van dit deel van de Zuidplaspolder. Ook gaan we naar ‘de bovenburen’, de Stichting Verzameling Ons Molenverleden, een museum over alle droogmakerijen rond de Rotte, waar de molenkennis van onze regio wordt beheerd. Tijdens de ontvangst worden twee kopjes koffie/thee en een stroopwafel geserveerd.
Om 15.00 uur beginnen we aan een wandeling van pakweg 8 km. richting roeibaan, Jachthuis en molens.

De bijdrage voor deze trip (inclusief consumpties en rondleiding) bedraagt € 2,– voor leden en € 5,– voor niet-leden. Het bedrag graag vooraf overmaken op bankrekening NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda.

Graag uiterlijk 30 april aanmelden bij gertjanjansen@xs4all.nl. Ook graag aangeven hoe je in Zevenhuizen denkt te komen: per fiets, met openbaar vervoer of per auto? In het laatste geval: wil je graag meerijden of heb je plaats voor meerijders? Op basis van de aanmeldingen maakt Gert Jan zo mogelijk een voorstel voor om samen te reizen.

 

Verdere info: https://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/, http://molenverzameling.nl/ en

https://www.ookditisderotte.nl/blog/overig/the-jolly-duck.