Bezoek stoomgemaal Cruquius op zaterdag 24 april

Onder voorbehoud dat vanwege de Corona een bezoek mogelijk is, zowel wat betreft een ieders persoonlijke veiligheid en dat ook het museum toegankelijk is.

Drooglegging van de Haarlemmermeer, maar ook voorbeeld voor de andere polders in de lage landen.

Gemaal De Cruquius uit 1849 is een van de drie gemalen waarmee de Haarlemmermeer tussen 1849 en 1852 is droog gepompt. Bovendien is het de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal is daarna nooit gemoderniseerd en in 1933 buiten werking gesteld. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse rijksmonumenten. De imposante combinatie van techniek en architectuur maken dat De Cruquius een industrieel monument van wereldformaat is. Het gemaal heeft op zijn beurt de naam Cruquius gegeven aan het dorp in de nabijheid.

Cruquius

We vertrekken om 10 uur vanaf parkeerterrein bij De Tobbe. We starten het bezoek met een kopje koffie met gebak in het naastgelegen theehuis. Verder combineren we het museumbezoek en rondleiding met aansluitend een wandeling (2 -3 km) in het Haarlemmermeerse Bos.

Het museum/gemaal is toegankelijk met de museumkaart, dus meenemen, of anders individueel tegen aankoop van een kaartje (€10 volwassenen).
Museum met rondleiding zal ruim een uurtje duren, waarna we ons verplaatsen voor de wandeling. Tijdens de wandeling kan eventueel nog een meegenomen broodje worden genuttigd.
Verwachte terugkomst in Gouda circa 14:30 uur.

Aanmeldingen doorgeven uiterlijk 19 april aan Koen Lustig (LET OP, dit is ander emailadres dan in 2020!)
Voor de praktische afstemming, graag bij aanmelding aangeven of je mee wilt rijden of meerijders kunt bergen. Kosten meerijden worden onderling per auto gedeeld op basis van € 0,20 per km.
Kosten voor deelname (exclusief museumtoegang): €8,00 voor leden en €12,00 voor niet-leden. Kinderen gratis, tenzij geen lid dan €7,00.

Het bedrag vooraf overmaken op bankrekening NL04 TRIO 0338 4579 92 t.n.v. Nivon afdeling Gouda.