Logo Nivon Gouda

Algemene Ledenvergadering op maandag 15 maart 2021 om 19.30 uur online via Zoom.
Het bestuur ziet zich genoodzaakt om de jaarlijkse ledenvergadering dit keer – wegens corona – online te houden. Niet leuk, niet handig, niet fijn, maar het is niet anders. We zijn immers verplicht om een ledenvergadering te houden, onder andere om het financieel verslag 2020 en de begroting voor 2021 goed te laten keuren.

Zoals gezegd gaan we online vergaderen. We vragen de leden om hun eventuele op- of aanmerkingen of vragen vooraf – vóór 10 maart 2021 – door te geven aan Leni de Jager  of 0628443103. Deze opmerkingen en vragen kunnen dan tijdens de online-vergadering op 15 maart worden behandeld.

Leden die willen deelnemen aan de online-vergadering kunnen zich aanmelden bij Leni. Zij krijgen dan een link naar de Zoom-meeting.
Heb je wel interesse om deel te nemen aan de vergadering, maar ben je niet erg digitaal? Voor een beperkt aantal niet-digitale leden is er de mogelijkheid om die avond vanaf 19.15 uur (met anderhalve meter afstand) aanwezig te zijn bij een van de bestuursleden.

We horen graag of er opmerkingen of vragen zijn over de stukken voor de ALV en of je wilt deelnemen aan de online-vergadering op 15 maart!

Bijbehorende stukken:

1 Agenda ALV 2021

2 Verslag Algemene Ledenvergadering NIVON afdeling Gouda 24 februari 2020

3 Jaarverslag van het bestuur Nivon Gouda 2020

4 Jaarverslag Activiteitencommissie 2020

5 Financieel verslag 2020

6 Verklaring kascontrole 2020 getekend

7 Begroting 2021

Het bestuur

Jubilarissen
In het afgelopen jaar zijn er meerdere leden die qua lidmaatschap een mijlpaal hebben behaald in de vorm van een 25- of 40- en zelfs 50-jarig lidmaatschap. Dit zijn:

25 jaar
Inez van der Berkt
Ina Appers
Koen Lustig
Mw van Geel-Koek (Woerden)

40 jaar
Bert Bohnen
Marijke Bohnen

50 jaar
Dhr. Woelders (Woerden)
Mw. Kasius (Woerden)

We feliciteren deze jubilarissen! Zij krijgen hun speldje persoonlijk uitgereikt.

Het bestuur